Puntos White Viva Black Black White Black Viva Puntos Black Black Black White Puntos Viva White Viva Puntos White Black Black Black White Puntos Black Black Puntos Viva Black Viva
Black White Puntos Black Viva Puntos Black Viva White Black Black Viva White Black Puntos
Black Black Black Black Black Viva Puntos Puntos Viva Viva White Black White White Puntos
Viva Black Black Black Black Viva Viva Puntos White Black White Puntos Black White Puntos